English en

technegol ac ansawdd
Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol dros sicrhau bod y broses gweithgynhyrchu bwyd yn cydymffurfio gyda phob manyleb diogelwch ac ansawdd.

Golyga hyn y byddwch yn rhan o dîm sy’n monitro popeth o’r cynhwysion amrwd sy’n dod i mewn hyd at y cynnyrch gorffenedig wedi’i becynnu.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy
Fel Cydlynydd Technegol, byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r rheolwyr ac i staff adran dechnegol y cwmni bwyd a diod.

Byddwch yn sicrhau bod ochr dechnegol busnes y cwmni’n rhedeg yn ddi-drafferth, sy’n golygu gweithio gyda chydweithwyr ac adrannau eraill o fewn y busnes yn ogystal â chyflenwyr a chwsmeriaid.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy
Mae Rheolwyr Sicrhau Ansawdd yn sicrhau bod y broses gweithgynhyrchu bwyd yn ddiogel trwy fonitro a rheoli’r broses cynhyrchu o dderbyn cynhwysion amrwd hyd at becynnu’r cynnyrch gorffenedig. Maent yn sicrhau bod pob agwedd o brosesu yn cwrdd â safonau llym o ran ansawdd a hylendid.

Fel Rheolwr Sicrhau Ansawdd, chi fyddai’n gyfrifol am sefydlu prosesau asesu ansawdd sy’n cynnal y safonau hyn.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy
Chi fydd yr uwch reolwr sy’n gyfrifol am bob agwedd dechnegol o weithgynhyrchu bwyd yn eich cwmni (neu uned fusnes atodol) gan gynnwys systemau ansawdd a diogelwch bwyd. Chi hefyd fydd yr un sy’n sicrhau bod pob proses yn cyflawni gofynion cyfreithiol.

Byddwch yn rheoli gweithgareddau adran dechnegol y cwmni o ddydd i ddydd ac yn datblygu tîm o staff sicrhau ansawdd a hylendid. Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda datblygiadau strategol y cwmni ac yn gweithredu fel uwch gynrychiolydd mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy
Fel Technolegydd Prosesu (a elwir weithiau’n Dechnolegydd Datblygu), chi fydd y cyswllt rhwng y gegin datblygu cynnyrch a’r llinell gynhyrchu, gyda chyfrifoldeb dros sicrhau bod cynnyrch newydd yn symud un llyfn o’r camau treialu a phrofi i’r cynhyrchu.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy