English en

DYMA LYSGENHADON GYRFAOEDD BLASUS:

Cenhedlaeth ifanc o arwyr y DU, yn gweithio’n galed i  weddnewid y diwydiant Cynhyrchu Bwyd a Diod!​

Mae’r rhain yn unigolion llwyddiannus o wahanol gwmnïau bwyd a diod sy’n rhannu profiad personol o ddechrau eu gyrfa, beth maen nhw wedi ei ddysgu ar hyd y ffordd a sut wnaethon nhw wario’u cyflog cyntaf!

Mae eu cyngor yn amhrisiadwy gan eu bod wedi bod dysgu o brofiad bellach mewn Gyrfaoedd Blasus o fewn y diwydiant bwyd a diod! 


Hidlo Llysgenhadon