English en

MAEN NHW WEDI LLWYDDO  - GALLWCH CHITHAU HEFYD!

Dyma Lysgenhadon Gyrfaoedd Blasus: Cenhedlaeth ifanc o arwyr y DU, yn gweithio’n galed i weddnewid y diwydiant Cynhyrchu Bwyd a Diod!

Mae’r rhain yn unigolion llwyddiannus o wahanol gwmnïau bwyd a diod sy’n rhannu profiad personol o ddechrau eu gyrfa, beth maen nhw wedi ei ddysgu ar hyd y ffordd a sut wnaethon nhw wario’u cyflog cyntaf.

Mae eu cyngor yn amhrisiadwy gan eu bod wedi bod yn eich esgidiau chi a bellach mewn Gyrfaoedd Blasus o fewn diwydiant bwyd a diod! 


Hidlo Llysgenhadon