EN

Llysgenhadon y Diwydiant


Enw:
Karl Llewellyn
Teitl swydd:
Aelod o'r Uwch Dîm Cynhyrchu Bara
Cyflogwr:
Allied Bakeries
Cymwysterau:
Trwydded Wagen Fforch Godi, Trwydded Craen Casglu Ffrwythau, Nifer o Gyrsiau Iechyd a Diogelwch, Ymwybyddiaeth Tân, Lefelau O
mwy
Enw:
Stephanie North
Teitl swydd:
Archwilydd Ansawdd
Cyflogwr:
Allied Bakeries
Cymwysterau:
BSc Gwyddorau a Thechnoleg Bwyd / HACCP Lefel 3
Ystod Cyflog:
£19,000
mwy
Enw:
Craig Messruther
Teitl swydd:
Cydlynydd Datblygu Cynnyrch Newydd
Cyflogwr:
2 Sisters Food Group
Cymwysterau:
BSc mewn Iechyd, Ymarfer a Chwaraeon
Ystod Cyflog:
£21,000
mwy
Enw:
Victoria Miles
Teitl swydd:
Cynghorydd Adnoddau Dynol
Cyflogwr:
2 Sisters Food Group
Cymwysterau:
MSc Rheolaeth Adnoddau Dynol
Ystod Cyflog:
£28,000
mwy
Enw:
Ross Taylor
Teitl swydd:
Cynlluniwr Deunyddiau
Cyflogwr:
Finsbury Food Group
Cymwysterau:
Gradd BA mewn Economeg Busnes
mwy
Enw:
Sam Chettleburgh
Teitl swydd:
Cynorthwyydd Datblygu
Cyflogwr:
2 Sisters Food Group
Cymwysterau:
BSc Gwyddorau a Thechnoleg Bwyd. Gradd: Dosbarth 1af
Ystod Cyflog:
£22000
mwy
Enw:
Gwen Jones
Teitl swydd:
Dadansoddwr Perfformiad Gweithredol
Cyflogwr:
Volac
Cymwysterau:
AAT L3
mwy
Enw:
Kate Hancock
Teitl swydd:
Gweithredwr Masnachol
Cyflogwr:
2 Sisters Food Group
Cymwysterau:
2:1 LLB yn y Gyfraith
Ystod Cyflog:
£27,500
mwy
Enw:
Mark Imms
Teitl swydd:
Gyrrwr / Rheolwr Llinell Flaen (FLM) Dros Dro
Cyflogwr:
Allied Bakeries
mwy
Enw:
Charlotte Cook
Teitl swydd:
Myfyriwr Gwyddor a Thechnoleg Bwyd
Cyflogwr:
Cardiff Metropolitan University
Cymwysterau:
3 Lefel A ac 11 TGAU
mwy