English en

DYMA LYSGENHADON GYRFAOEDD BLASUS:

Cenhedlaeth ifanc o arwyr y DU, yn gweithio’n galed i  weddnewid y diwydiant Cynhyrchu Bwyd a Diod!​

Mae’r rhain yn unigolion llwyddiannus o wahanol gwmnïau bwyd a diod sy’n rhannu profiad personol o ddechrau eu gyrfa, beth maen nhw wedi ei ddysgu ar hyd y ffordd a sut wnaethon nhw wario’u cyflog cyntaf!

Mae eu cyngor yn amhrisiadwy gan eu bod wedi bod dysgu o brofiad bellach mewn Gyrfaoedd Blasus o fewn y diwydiant bwyd a diod! 

book an Ambassador
Tasty Careers ambassadors are young people currently working at food and soft drink businesses local to your secondary school or college.

Hidlo Llysgenhadon
Name: Stephanie North
Job title: Archwilydd Ansawdd
Employer: Allied Bakeries
Qualification: BSc Gwyddorau a Thechnoleg Bwyd / HACCP Lefel 3
Salary Range: £19,000
Name: Victoria Miles
Job title: Cynghorydd Adnoddau Dynol
Employer: 2 Sisters Food Group
Qualification: MSc Rheolaeth Adnoddau Dynol
Salary Range: £28,000
Name: Louise Cowdy
Job title: Dadansoddwr Dirnadaethau
Employer: Levercliff
Qualification: Marchnata Bwyd ac Economeg Busnes gyda Lleoliad Diwydiannol, BSc Anrh 2:1
Salary Range: £20,000 - £25,000
Name: Gwen Jones
Job title: Dadansoddwr Perfformiad Gweithredol
Employer: Volac
Qualification: AAT L3
Name: Kate Hancock
Job title: Gweithredwr Masnachol
Employer: 2 Sisters Food Group
Qualification: 2:1 LLB yn y Gyfraith
Salary Range: £27,500
Name: Mark Imms
Job title: Gyrrwr / Rheolwr Llinell Flaen (FLM) Dros Dro
Employer: Allied Bakeries