English en

LLOGI LLYSGENNAD DIWYDIANT BLASUS

Mae Llysgenhadon Gyrfaoedd Blasus yn bobl ifanc sy’n gweithio i fusnesau bwyd a diod meddal sy’n lleol i’ch ysgol uwchradd neu goleg.

Mae pob un yn wirfoddol ac yn barod i rannu eu profiadau yn eu swyddi gyda phobl ifanc, yn ogystal â’r cymwysterau a dewisiadau astudio a arweiniodd at y swydd honno a’r amrywiaeth eang o gyfleoedd a gyrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant bwyd.

Nid oes unrhyw gostau – a byddant yn cyrraedd ar y diwrnod, dyddiad ac amser rydych chi’n eu dewis.