EN

ARCHEBU LLYSGENNAD

Mae llysgenhadon Gyrfaoedd Blasus yn bobl ifanc sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn busnesau bwyd a diodydd meddal yn lleol i’ch ysgol uwchradd neu’ch coleg.

Mae pob un ohonynt yn wirfoddolwyr ac yn barod i rannu eu profiad gwaith eu hunain gyda phobl ifanc eraill, y cymwysterau a’r dewisiadau astudio sydd wedi eu galluogi i wneud y gwaith a’r ystod eang o gyfleoedd a gyrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant bwyd.

Does dim cost o gwbl – byddant yn cyrraedd ar ddiwrnod, dyddiad ac amser o’ch dewis chi.

Enw:
Enw'r Ysgol:
E-bost:
Rhanbarth: