English en

deunydd pacio
Chi fydd arbenigwr eich cwmni o ran adnabod a datblygu technoleg a dyluniadau pecynnu newydd o’r syniadau cychwynnol hyd at ei gyflwyno’n ymarferol.
Byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o dechnolegau pecynnu amrywiol i sicrhau bod y pecynnau a ddatblygir gennych yn bodloni safonau trwyadl.

Categori: Deunydd Pacio
Mwy
Fel Dylunydd Deunydd Pacio, byddwch yn gyfrifol am greu pecynnau deniadol ac ymarferol ar gyfer cynnyrch bwyd a gynhyrchir gan eich cwmni.
Byddwch yn debygol o dreulio tua thraean i hanner eich amser yn dylunio’r pecynnau – a’r gweddill yn gweithio ar gostau cynhyrchu, cwrdd â’ch cydweithwyr i drafod eich gwaith a chwrdd â chwsmeriaid i fireinio’r hyn yr ydych yn ei ddylunio.
Bydd eich gallu i weithio fel rhan o dîm o fewn cwmni bwyd mawr a deall y busnes bwyd yr un mor bwysig â’ch gallu dylunio arbennig.

Categori: Deunydd Pacio
Mwy
Mae’r ffotograffydd bwyd yn tynnu lluniau o fwyd ar gyfer pecynnau, erthyglau mewn cylchgronau, llyfrau coginio a hysbysebion.
Mae’n rhaid i’r llun gyfleu arogl, gwead a blas y cynnyrch, ac mae’n cymryd lefel uchel o arbenigedd er mwyn cael hyn yn gywir bob tro.

Categori: Deunydd Pacio
Mwy
Byddwch chi, fel Rheolwr Pecynnu, yn gyfrifol am yr holl waith sy’n ymwneud â phecynnu o fewn eich cwmni, felly byddwch yn arwain adran sy’n darparu gwybodaeth pecynnu, datblygiadau pecynnu newydd, rheoli stoc, rhagolygu a rheoli perthynas gyda chwsmeriaid yn gywir ac yn amserol.

Categori: Deunydd Pacio
Mwy