EN

Ymddangos fel:

Cambrian Training

Cwmni Hyfforddiant Cambrian yw un o’r Prif Ddarparwyr hyfforddiant, prentisiaethau a chefnogaeth i’r sectorau Lletygarwch a Choginio Proffesiynol, Cigyddiaeth, Cynhyrchu Bwyd a Diod, Sgiliau Gwasanaethau Cwsmeriaid ac Adwerthu, Gweinyddiaeth Fusnes, Arwain Tîm, Rheoli, Gwasanaethau Cynllunio Ariannol, Rheoli Adnoddau’n Gynaliadwy, Ffensio, Gofal Plant, Dysgu a Datblygu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar hyd a lled Cymru.

mwy

Cardiff Metropolitan University / Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Wedi'i lleoli mewn prifddinas Ewropeaidd gyffrous a chyfoes, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn nyfodol ein myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddi sy'n hygyrch, yn hyblyg ac o'r safon uchaf i fyfyrwyr o fwy na 140 o wledydd ledled y byd.

mwy

Coleg Llandrillo

Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. Mae'n cyflogi dros 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 27,000 o fyfyrwyr, gan gynnwys dros 1,000 o fyfyrwyr addysg uwch, ledled Ynys Môn a siroedd Conwy, Dinbych a Gwynedd.

mwy

Food Centre Wales

Os ydych yn ymwneud â’r diwydiant bwyd neu yn ystyried sefydlu busnes newydd, dylech yn gyntaf gysylltu â Chanolfan Bwyd Cymru i’ch cynorthwyo.

mwy