EN

Cambrian Training

Cwmni Hyfforddiant Cambrian yw un o’r Prif Ddarparwyr hyfforddiant, prentisiaethau a chefnogaeth i’r sectorau Lletygarwch a Choginio Proffesiynol, Cigyddiaeth, Cynhyrchu Bwyd a Diod, Sgiliau Gwasanaethau Cwsmeriaid ac Adwerthu, Gweinyddiaeth Fusnes, Arwain Tîm, Rheoli, Gwasanaethau Cynllunio Ariannol, Rheoli Adnoddau’n Gynaliadwy, Ffensio, Gofal Plant, Dysgu a Datblygu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar hyd a lled Cymru.

Ymfalchïwn yn yr hyblygrwydd yr ymatebwn i ofynion ein cwsmeriaid. Cynigia Hyfforddiant

Cambrian ystod gynhwysfawr o ddysgu i fodloni’ch holl anghenion busnes.

Cyrsiau a gynigir gennym

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Bragu

Dyluniwyd y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n gweithi…

Mwy o wybodaeth

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Bwyd

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i deilwra i’r rhai sy’n…

Mwy o wybodaeth

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Cig a Dofednod (Cigyddiaeth Adwerthu)

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i deilwra i’r rhai sy’n…

Mwy o wybodaeth

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Cig a Dofednod (Gweithiwr Cynhyrchu)

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i deilwra i’r rhai sy’n…

Mwy o wybodaeth

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Cig a Dofednod (Lladd-dy; Ffatri torri cig)

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i deilwra i’r rhai sy’n…

Mwy o wybodaeth

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Pysgod a Chregynbysgod

Dyluniwyd y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n gweithi…

Mwy o wybodaeth

Lefel 3 yn Sgiliau’r Diwydiant Bwyd

Dyluniwyd y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n gweithi…

Mwy o wybodaeth

Lefel 3 yn Sgiliau’r Diwydiant Cig a Dofednod

Dyluniwyd y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n gweithi…

Mwy o wybodaeth

Lefel 4 mewn Rhagoriaeth Cynhyrchu Bwyd

Dyluniwyd y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n gweithi…

Mwy o wybodaeth

Lleoliad

Ty Cambrian, Unit 10
Offas Dyke Business Park
Fisher Rd
Buttington
Welshpool
Wales
SY21 8JF

Ffôn: 01938 555893
Email: info@cambriantraining.com
Gwefan: www.cambriantraining.com