English en

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Pysgod a Chregynbysgod
Cambrian Training
Crynodeb o’r cwrs
Dyluniwyd y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n gweithio yn y diwydiant prosesu a chyflenwi pysgod a chregynbysgod.
Darparwr Cwrs:
Cambrian Training
Ty Cambrian, Unit 10,
Offas Dyke Business Park,
Fisher Rd,
Buttington,
Welshpool,
Wales,
SY21 8JF
Map