English en

Lefel 2 yn Sgiliau’r Diwydiant Bragu
Cambrian Training
Dewisiadau Astudio: Work-Based Learning
Cymwysterau: Intermediate Apprenticeship
Crynodeb o’r cwrs
Dyluniwyd y cymhwyster hwn i ddysgwyr sy’n gweithio yn y diwydiant cynhyrchu bwyd (bragu). Cynigia gyfle i ddysgwyr ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i brofi eu gallu yn y gwaith.
Darparwr Cwrs:
Cambrian Training
Ty Cambrian, Unit 10,
Offas Dyke Business Park,
Fisher Rd,
Buttington,
Welshpool,
Wales,
SY21 8JF
Map