English en

prynu
Mae rôl y prynwr yn ffactor allweddol sy’n effeithio ar lwyddiant unrhyw gwmni gweithgynhyrchu bwyd.
Fel prynwr, byddwch yn canolbwyntio ar ddod o hyd i a phrynu’r holl ddeunydd crai sy’n angenrheidiol ar gyfer cynhyrchiant llwyddiannus, a hynny am y pris gorau posibl ac yn unol â gofynion o ran ansawdd.

Categori: Prynu
Mwy
Byddwch chi, fel Prynwr Cynorthwyol, yn rhan allweddol o adran brynu eich cwmni ac fe fyddwch yn helpu gyda’r holl weithgareddau prynu.
Byddwch yn helpu’r prynwr i gaffael a phrynu’r holl ddeunydd crai sydd eu hangen ar gyfer cynhyrchiant llwyddiannus am y pris gorau posib yn unol â’r gofynion ansawdd a byddwch yn debygol o ddelio â thalu anfonebau.

Byddwch yn ymchwilio’r marchnadoedd ar gyfer deunydd newydd o ansawdd gwell ar gyfer eich cwmni a gwneud argymhellion i’r prynwr.
Hefyd, bydd yn rhaid i chi weithio gyda’ch cydweithwyr cynhyrchu a chynllunio er mwyn sicrhau bod deunyddiau ar gael yn y niferoedd cywir ar yr adegau priodol.

Categori: Prynu
Mwy
Fel prynwr dan hyfforddiant, byddwch yn gweithio gyda’r adran brynu ac yn adrodd yn ôl i’r Prynwr ac i staff uwch eraill.
Byddwch chi’n treulio llawer o’ch amser yn dod i ddeall y prosesau a ddefnyddir gan y cwmni fel eich bod yn deall anghenion eraill yn llwyr a dod yn ymwybodol o bwysigrwydd prynu i lwyddiant y busnes.
Er mwyn mireinio eich sgiliau, byddwch yn derbyn un neu fwy o gyfrifon nad ydynt yn hanfodol i’r busnes; bydd hyn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu profiad defnyddiol. Byddwch hefyd yn ymwneud ag ymchwil i ganfod cynnyrch amgen a phrisio cystadleuwyr a fydd hefyd yn ehangu eich dealltwriaeth o rôl y prynwr.

Categori: Prynu
Mwy