English en

cadwyn gyflenwi a logisteg
Os ydych yn mwynhau gweithio fel rhan o dîm ac nad ydych yn malio gwneud gwaith corfforol, gallai swydd fel gweithiwr warws mewn cwmni bwyd fod yn ddewis da i chi.
Byddwch yn gyfrifol am ymdrin â’r holl ddeunyddiau a ddaw i mewn i warws y cwmni. Gallai’r rhain fod yn ddeunydd crai, pecynnau neu ddeunyddiau eraill angenrheidiol ar gyfer y busnes neu yn ystod y broses gynhyrchu.

Categori: Cadwyn Gyflenwi a Logisteg
Mwy
Fel Cynlluniwr Cynhyrchu mewn cwmni bwyd, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y cynnyrch cywir yn cael eu gwneud mewn modd effeithlon ac i’r ansawdd gorau cyn eu cludo at gwsmeriaid.
Golyga hynny y byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth o wahanol bobl, o’r gwerthu hyd at y cynhyrchu er mwyn creu amserlen cynhyrchu addas.

Categori: Cadwyn Gyflenwi a Logisteg
Mwy
Mae hon yn rôl sy’n hanfodol ar gyfer proffidioldeb parhaus y cwmni.
Fel Rheolwr Cadwyn Gyflenwi, byddwch yn arwain y tîm sy’n trosglwyddo’r holl gynnyrch a gynhyrchir gan eich cwmni i’r defnyddiwr yn y pen draw; yn y sector bwyd, bydd hyn yn cynnwys un ai archfarchnadoedd mawr neu fusnesau dosbarthu a chyfanwerthu.

Categori: Cadwyn Gyflenwi a Logisteg
Mwy