English en

becws
Fel addurnwr cacennau byddwch yn treulio’ch amser yn creu addurniadau gwych ar gacennau, fel arfer ar gyfer penblwyddi a phriodasau, neu ddigwyddiadau arbennig eraill.
Mae’n bosib y byddwch yn gyfrifol am y broses gyfan o bobi’r gacen a’i haddurno; neu efallai y byddwch yn cael eich cyflogi i addurno cynnyrch rhywun arall.
Gallwch weithio i chi’ch hun, neu gael eich cyflogi gan bopty mawr neu fach
Eich swydd chi yw creu cacennau sydd, nid yn unig yn blasu’n wych, ond yn edrych yn ardderchog hefyd!

Categori: Becws
Mwy
Fel Crefftwr Pobi byddwch chi'n pobi amrywiaeth eang o fara, cacennau a chynnyrch popty gan gychwyn o ddim.
Mae'n debygol y byddwch chi'n gweithio i bopty bach annibynnol neu mewn cegin bwyty, ac efallai y byddwch chi'n arbenigo mewn pobi math penodol o fara neu gynnyrch hyd yn oed.
Yn ystod blynyddoedd diweddar cafwyd mwy o alw am gynnyrch gan grefftwyr ac mae hyn wedi arwain at adfywiad mewn sector a oedd yn dirywio, felly mae'r cyfleoedd yn cynyddu trwy'r amser.

Categori: Becws
Mwy
Fel Gweithiwr Becws byddwch yn gweithio mewn ffatri bobi ar raddfa fawr sy’n cynhyrchu llawer o wahanol fathau o fara, cacennau a chynnyrch perthnasol arall.
Byddwch chi’n defnyddio peiriannau a llinellau cynhyrchu ar raddfa fawr i wneud swp mawr o gynnyrch a fydd wedyn yn cael eu gwerthu a’u dosbarthu i archfarchnadoedd, siopau a chwsmeriaid cyfanwerthu eraill.
Mae mwyafrif y bara yr ydym yn ei fwyta yn cael ei gynhyrchu mewn becws ar raddfa fawr.

Categori: Becws
Mwy