English en

iechyd a diogelwch
Fel Rheolwr Amgylcheddol ym maes Gweithgynhyrchu Bwyd, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio perfformiad diogelu’r amgylchedd a chynhyrchu cynaliadwy eich cwmni.

Byddwch yn datblygu, gweithredu ac yn monitro holl strategaethau amgylcheddol y cwmni ac yn sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau’r cwmni bob amser yn cydymffurfio gyda chyfreithiau a gofynion deddfwriaethol cyfredol.

Categori: Iechyd a Diogelwch
Mwy
Defnyddio eich sgiliau a’ch arbenigedd i leihau’r risg o anafiadau, damweiniau a phroblemau iechyd eraill yn eich cwmni gweithgynhyrchu bwyd.
Byddwch yn gofalu fod pawb yn y cwmni’n deall eu cyfrifoldebau ac yn cydymffurfio’n llwyr â deddfwriaeth iechyd a diogelwch perthnasol a pholisïau cysylltiedig y cwmni a ffyrdd o weithio.

Categori: Iechyd a Diogelwch
Mwy