English en

gweithgareddau cynhyrchu
Fel Bragwr Technegol, chi fydd yn gyfrifol am reoli cynhyrchiant lager, cwrw, cwrw du a stowt a sicrhau bod yr holl gynnyrch o’r ansawdd gorau.
Os byddwch yn gweithio i fragdy bach, mae’n bosib y byddwch yn goruchwylio’r broses gyfan, o gaffael deunydd crai i becynnu’r cynnyrch gorffenedig; mewn bragdy mwy o faint, byddwch naill ai’n rheoli rhan benodol o’r broses neu ambell un o’r cynnyrch.
Byddwch hefyd yn datblygu, profi a chynhyrchu cwrw newydd i gwrdd â galw’r farchnad.

Categori: Gweithgareddau Cynhyrchu
Mwy
Bydd eich gwaith fel potelwr yn seiliedig ar weithredu’r peiriannau potelu a chi fydd yn gyfrifol am ran neu rannau o’r broses hon. Byddwch mwy na thebyg yn gweithio mewn ffatri bwyd neu ddiod ac yn weithiwr hyfforddedig medrus iawn. Chi fydd yn gyfrifol am wella eich rhan chi o’r broses potelu a sicrhau bod popeth yn gweithio’n esmwyth.

Categori: Gweithgareddau Cynhyrchu
Mwy