English en

MAEN NHW WEDI LLWYDDO  - GALLWCH CHITHAU HEFYD!

Dyma Lysgenhadon Gyrfaoedd Blasus: Cenhedlaeth ifanc o arwyr y DU, yn gweithio’n galed i weddnewid y diwydiant Cynhyrchu Bwyd a Diod!

Mae’r rhain yn unigolion llwyddiannus o wahanol gwmnïau bwyd a diod sy’n rhannu profiad personol o ddechrau eu gyrfa, beth maen nhw wedi ei ddysgu ar hyd y ffordd a sut wnaethon nhw wario’u cyflog cyntaf.

Mae eu cyngor yn amhrisiadwy gan eu bod wedi bod yn eich esgidiau chi a bellach mewn Gyrfaoedd Blasus o fewn diwydiant bwyd a diod! 


Hidlo Llysgenhadon
Name: Leigh Poxon
Job title: Pobydd
Employer: Henllan Bakery
Qualification: Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) lefel 2 mewn Sgiliau’r Diwydiant Pobi
Name: Craig Walkley
Job title: Rheolwr Glendid a Chydlynydd Amgylcheddol y Safle
Employer: Allied Bakeries
Qualification: Gradd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Drama, Theatr a'r Cyfryngau
Name: Hayley Williams
Job title: Rheolwr Prosiect
Employer: Pembrokeshire College
Qualification: Diploma (lefel 6) Sefydliad Marchnata Siartredig, Dylunio Cyfrifiadurol (Prifysgol Morgannwg), (Tystysgrif) Arweinyddiaeth a Rheoli ILM, Tysysgrif City & Guilds mewn Darparu Addysg
Salary Range: £40k
Name: Richard Davies
Job title: Rheolwr Technegol
Employer: Castell Howell Foods Ltd
Qualification: BSc Technolegau a Systemau Gwybodaeth
Salary Range: £30k - £40k
Name: Gerallt Morris
Job title: Technolegydd Bwyd
Employer: Food Centre Wales (Ceredigion County Council)
Qualification: BSc Cemeg
Name: Amanda Mohabir
Job title: Technolegydd Deunydd Crai
Employer: 2 Sisters Food Group
Qualification: BSc Gwyddorau a Thechnoleg Bwyd
Salary Range: £24,000