English en

MYFYRWYR

Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa yn y diwydiant bwyd a diod?

Dyma’r adnodd gorau i’ch helpu i ganfod Gyrfa Flasus yn y Diwydiant Bwyd a Diod.

Os hoffech chi ganfod mwy am yrfa benodol o fewn y diwydiant neu glywed gan bobl sydd eisoes yn y diwydiant neu hyd yn oed os ydych yn gweld chwilio am waith yn ddi-flas, does dim rhaid i chi fynd gam ymhellach - gallwn ni eich helpu!

ATHRAWON

Ydy eich myfyrwyr erioed wedi ystyried gyrfa yn y diwydiant bwyd a diod?

Mae Gyrfaoedd Blasus yn lle gwych i ddechrau am ei fod yn helpu pobl ifanc i ganfod cyfleoedd am swyddi gwych sy’n talu’n dda a gyrfaoedd hir dymor.

Bydd y wefan hon yn eich helpu i wneud y mwyaf o weithgaredd Gyrfaoedd Blasus ac yn dangos i chi sut y gallai fod o fudd i’ch myfyrwyr a rhoi blas iddyn nhw o’r diwydiant.

RHIENI

Ydy eich plentyn yn edrych am yrfa yn y diwydiant bwyd a diod?

Bydd Gyrfaoedd Blasus yn symleiddio’r cyfleoedd i ddysgu a derbyn hyfforddiant sydd ar gael i bobl ifanc yn y diwydiant bwyd a diod.

Mae popeth rydych chi ei angen yma. P’un ai ydych chi eisiau deall prentisiaethau, edrych ar astudiaethau achos go iawn, helpu rhywun rydych chi’n ei adnabod i chwilio am swydd neu’n edrych am ychydig o ysbrydoliaeth.

MAP GYRFAOEDD RHYNGWEITHIOL

Ewch i’n Map Gyrfaoedd Rhyngweithiol i weld y Byd Blasus o bosibiliadau sydd ar flaenau eich bysedd.

Ewch am daith o amgylch ein Map Gyrfaoedd Rhyngweithiol i ddarganfod yr ystod eang o gyfleoedd gyrfa gwerth chweil sydd yn y diwydiant bwyd a diod.

EISIAU DWEUD HELO? CLICIWCH YMA I GYSYLLTU Â NI

PARTH PRENTISIAETH

Beth yw prentisiaeth?

Swydd gyflogedig go iawn yw prentisiaeth lle byddwch yn dysgu’r sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad sydd ei angen i wneud eich swydd. Byddwch yn gweithio drwy gyfuniad o hyfforddiant yn y gweithle gyda’ch cyflogwr, ac astudiaethau rhan amser y tu allan i’r gweithle gyda’ch darparwr hyfforddiant.

Mae prentisiaethau yn amrywio o lefel sylfaen (lefel 2) hyd at radd meistr (lefel 7).

Am fwy o wybodaeth ewch i’n Parth Prentisiaeth.

ADDYSG

Beth am ddatblygu ambell sgìl newydd cyn dechrau eich gyrfa?

Mae ein cyfres o gyrsiau sy’n benodol ar gyfer bwyd a diod yn cael eu cynnal gan rai o Golegau, Prifysgolion a Darparwyr Hyfforddiant gorau’r wlad.

Prawf Gyrfa
Yn dod yn fuan!
Swyddi Gwag
Trydariadau