English en

peirianneg
Rôl arweinydd adran (sydd weithiau’n cael ei alw’n oruchwyliwr) yw darparu rheolaeth oruchwyliol i dîm gynnal a chadw sy’n cynnwys gosodwyr, trydanwyr, staff medrus a phrentisiaid.
Byddwch yn gyswllt rhwng adrannau gweithredol a gweinyddol yr adran beirianneg a byddwch yn atebol i’r rheolwr peirianneg neu rôl gyfatebol.
Byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn y ffatri’n goruchwylio’r gwaith sy’n cael ei wneud a gwneud gwaith trwsio pan fydd angen.
Mae’n bosib y byddwch hefyd yn gyfrifol am waith cynnal a chadw’r ffatri a’i gyfleusterau, felly bydd digon o waith i’ch cadw’n brysur.

Categori: Peirianneg
Mwy
Byddwch yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith cynnal a chadw dydd i ddydd o fewn y cwmni sy’n golygu trefnu i drwsio offer yn ogystal â chynllunio gwaith cynnal a chadw ataliol.
Chi fydd y cysylltiad rhwng y tîm cynnal a chadw a’r adran gynhyrchu a chi fydd yn trefnu contractwyr allanol os oes angen.

Categori: Peirianneg
Mwy
Mae Peirianwyr yn chwarae rôl hanfodol mewn gweithgynhyrchu bwyd, ac mae galw mawr amdanynt – gyda’r cymwysterau iawn, bydd gyrfa wych o’ch blaen. Gyda nifer o safleoedd yn gweithio bob awr o’r dydd a’r broses yn dod yn fwyfwy awtomatig, mae’r angen am gynnal a chadw offer a pheiriannau a’u cadw’n barod i’w defnyddio yn hanfodol ar gyfer cynhyrchiant.
Mae amrywiaeth eang o swyddi Peirianneg a Pheirianneg Cynnal a Chadw ar gael o fewn meysydd Mecanyddol a Thrydanol. Bydd mwyafrif y cwmniau gweithgynhyrchu a phrosesu yn cyflogi Peirianwyr Aml-Sgil yn ogystal â Pheirianwyr Awtomatiaeth/Trydanol mwy arbenigol.

Categori: Peirianneg
Mwy
Byddwch yn rheoli’r swyddogaeth gynnal yn eich cwmni ac mae hynny’n golygu gofalu am y peiriannau a’r cyfarpar yn y cwmni neu eich rhan chi ohono.
Byddwch â chyfrifoldeb am arwain y tîm cynnal, systemau cynnal ataliol, darnau sbâr a storfeydd.

Categori: Peirianneg
Mwy