English en

marchnata
Fel cydlynydd marchnata a chyfathrebu byddwch yn gwella amlygrwydd a delwedd gyhoeddus eich cwmni trwy weithredu'r strategaeth gyfathrebu.
Byddwch yn defnyddio ystod o offer a sianeli cyfathrebu marchnata er mwyn darparu neges y busnes i’r cyhoedd yn uniongyrchol a thrwy’r cyfryngau.

Categori: Marchnata
Mwy
Fel rheolwr brand i gwmni bwyd, eich cyfrifoldeb chi fydd gwneud argraff gadarnhaol a pharhaol ar gwsmeriaid gydag un neu’n fwy o gynnyrch y cwmni, a fydd yn arwain at gynnydd yn y gwerthiant.
Byddwch yn datblygu, gweithredu a goruchwylio strategaethau penodol sy’n cynyddu proffil y cynnyrch rydych yn gyfrifol amdanynt.
Pwrpas y swydd yw cynllunio a darparu’r neges briodol ar gyfer eich cynnyrch a rhoi’r strategaethau brand priodol ar waith, o’r dechrau i’r diwedd.

Categori: Marchnata
Mwy
Fel Rheolwr Categori, byddwch yn canolbwyntio ar reoli mwy nag un categori o gynnyrch bwyd.
Bydd hyn yn ymwneud â sicrhau bod digon o adnoddau mewn lle i wneud eich cynnyrch, cadw’r lefelau stoc cywir, a gweithio gyda’r adran gwerthu a marchnata i hyrwyddo prisiau sefydlog y cynnyrch.

Categori: Marchnata
Mwy
Byddwch yn gweithio’n galed i greu ac adeiladu cysylltiadau allweddol o fewn cronfa gwsmeriaid eich cwmni, a hynny’n debygol o gynnwys un neu fwy o’r cadwyni archfarchnadoedd mawr.
Fe ddyrennir maes arbennig o waith i chi fel Rheolwr Deall Cwsmeriaid ganolbwyntio arno a bydd hynny’n dibynnu ar beth yn union y bydd eich cwmni’n ei gynhyrchu a’i werthu.

Categori: Marchnata
Mwy
Bwriad eich swydd fel rheolwr marchnata yw cynllunio a chyflwyno’r ffyrdd gorau i hyrwyddo cynnyrch eich cwmni er mwyn gwneud yr elw mwyaf.
Byddwch yn defnyddio eich creadigrwydd a’ch arbenigedd i sicrhau bod cynnyrch newydd eich cwmni yn cael eu lansio’n llwyddiannus, a sicrhau bod gwerthiant cynnyrch sy’n bodoli eisoes yn cael eu cynnal neu’n tyfu.

Categori: Marchnata
Mwy
Byddwch yn rhan o gynllunio, datblygu a gweithredu ymgyrchoedd marchnata integredig a fydd yn hyrwyddo un math neu fwy o gynnyrch eich cwmni, neu’r cwmni ei hun.
Eich nod yw helpu i wneud yr elw gorau posib trwy gynyddu gwerthiant neu gyfran y farchnad ar gyfer amrywiaeth o gynnyrch y cwmni gan ddatblygu strategaethau gwerthiant sy’n addas ar gyfer anghenion eich cwsmeriaid.
Mae’n waith amrywiol iawn a gallwch fod ynghlwm ag ymgyrchoedd marchnata ar gyfer sawl cynnyrch gwahanol ar yr un pryd.

Categori: Marchnata
Mwy