English en

manwerthu
Fel cynorthwyydd manwerthu i fusnes bwyd, mae’n bosib y cewch eich cyflogi gan archfarchnad neu siop lysiau mawr, efallai hyd yn oed siop fwyd arbenigol neu siop delicatessen; mae hyn yn golygu y gallai eich dyletswyddau amrywio.
Chi fydd y person cyswllt cyntaf i gwsmeriaid mewn nifer o achosion. Byddwch yn cynnig gwasanaeth effeithiol a chwrtais, p’un ai ydych chi’n llenwi silffoedd neu’n gweithio wrth y til.

Categori: Manwerthu
Mwy
Mae rôl marchnatwr manwerthu yn hanfodol i les ariannol unrhyw sefydliad gan ei fod yn penderfynu pa gynnyrch i’w brynu a’r ffordd orau i’w arddangos.
Bydd angen i chi wybod am gynnyrch sy’n newydd ar y farchnad, pa gynnyrch fydd cwsmeriaid yn ei hoffi ac, wrth gwrs, pa rai fydd yn gwneud elw i’ch cyflogwr a’i gadw ar y blaen.
Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth i wneud y penderfyniad terfynol ar y math o eitemau fydd yn cael eu prynu ar gyfer manwerthu ac yn gosod y cyfyngiadau i brynwyr y cwmni wrth gaffael yr eitemau hyn.
Mae nifer o farchnatwyr manwerthu yn arbenigo mewn un maes, fel bwyd neu ffasiwn, felly maen nhw’n dod yn arbenigwyr yn eu gwaith.

Categori: Manwerthu
Mwy