English en

llaeth
Fel peiriannydd cynnal a chadw byddwch yn dod yn gwbl gyfrifol am ran arbennig o offer eich safle i sicrhau ei fod yn parhau i berfformio’n ddi-dor, ac ymestyn ei oes weithredol.

Categori: Llaeth
Mwy
Fel peiriannydd shifft, byddwch chi ar y rheng flaen yn sicrhau bod offer yn gweithio’n esmwyth er mwyn osgoi unrhyw doriad neu oedi yn y gwaith.

Categori: Llaeth
Mwy
Fel rheolwr shifft, byddwch yn gyfrifol am weithgareddau cynhyrchu o ddydd i ddydd yn y man gweithredu, p’un a ydy hynny mewn gwaith cynhyrchu, pacio neu’r warws.

Categori: Llaeth
Mwy
Fel swyddog iechyd a diogelwch/amgylcheddol, byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda’r rheolwr iechyd a diogelwch i ddarparu cyfeiriad a chefnogaeth i safleoedd ym meysydd iechyd a diogelwch, diogeledd a materion amgylcheddol.

Categori: Llaeth
Mwy
Fel technolegydd cynhyrchion newydd byddwch yn cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu deunydd pacio, cynhyrchion, offer a phrosesau – ac yn darparu prosiectau i gyfateb â safonau Dairy Crest mewn gwahanol gategorïau sy’n ymwneud â dylunio cynhyrchion newydd ac arloesi.

Categori: Llaeth
Mwy