English en

gwerthiant
Fel rheolwr cyfrifon penodol ym maes gweithgynhyrchu bwyd, chi fydd wyneb eich cwmni yn aml gyda chwsmer penodol neu brif gyswllt ar gyfer math penodol o gynnyrch.
Gall eich cwsmeriaid gynnwys prynwyr o brif grwpiau archfarchnad, sefydliadau gwasanaeth bwyd neu grwpiau bwyty.

Categori: Gwerthiant
Mwy
Byddwch yn gyfrifol am weithredu cynllun twf eich cwmni ac mae hynny’n golygu arwain y tîm sy’n gwerthu’r cynnyrch.
Byddwch yn canfod cyfleoedd ac yn eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau twf llwyddiannus eich cwmni a’ch cynllun datblygu busnes yn seiliedig ar strategaeth farchnata cyffredinol y cwmni.

Categori: Gwerthiant
Mwy