English en

dyframaeth
Yn eich rôl fel Rheolwr Safle Cynorthwyol ar Fferm Bysgod, byddwch yn cefnogi’r Rheolwr Fferm Bysgod gyda’r holl waith o ddydd i ddydd ar y safle.
Bydd yna adegau hefyd pan fydd angen i chi ddirprwyo ar gyfer y Rheolwr Fferm Bysgod yn ôl yr angen.
Mae’n debygol iawn y bydd gennych chi nifer o flynyddoedd o brofiad o dechnegau ffermio pysgod a dealltwriaeth dda o hwsmonaeth pysgod.
Bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys y broses gyfan, o fridio pysgod ifanc i gywain pysgod a’u dosbarthu i gwsmeriaid.

Categori: Dyframaeth
Mwy
Byddwch yn gyfrifol am fridio a magu pysgod o fod yn silod mân nes y byddant yn barod i’w gwerthu.

Categori: Dyframaeth
Mwy