English en

cyllid
Byddwch yn chwarae rhan allweddol yn adran ariannol eich cwmni a byddwch yn cynorthwyo gyda chasglu a chadw cofnodion ariannol, prosesu anfonebau, ffurflenni treth, a pharatoi cyfrifon y cwmni.
Mae’n bosib y byddwch hefyd yn ymdrin ag arian parod a gweinyddiaeth yn eich swyddfa.

Categori: Cyllid
Mwy
Fel rheolwr ariannol mewn cwmni prosesu neu weithgynhyrchu, byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth ariannol a dadansoddol, a defnyddio eich gwybodaeth i gynorthwyo gwerthiant a phroffidioldeb eich cyflogwr a sicrhau bod penderfyniadau pwysig yn ymwneud â materion ariannol yn effeithiol ac yn seiliedig ar wybodaeth gadarn.

Categori: Cyllid
Mwy