English en

cigyddiaeth
Fel Arolygydd Hylendid Cig, byddwch yn gweithio mewn lladd-dy neu ffatri brosesu cig ac yn sicrhau bod y cig yn cael ei gynhyrchu’n ddiogel ac yn unol â’r cyfreithiau perthnasol.
Byddwch yn sicrhau bod yr anifeiliaid a’r dofednod byw yn iach ac yn archwilio pob carcas i sicrhau nad oes unrhyw glefydau yn bresennol.
Byddwch hefyd yn sicrhau bod safonau lles anifeiliaid yn uchel ac yn cael eu cynnal, eu bod yn derbyn y gofal priodol ac yn cael eu cludo’n ddiogel.
Mae’n rhaid i unrhyw weithrediadau rydych chi’n eu hawgrymu cael eu rhoi ar waith yn syth.

Categori: Cigyddiaeth
Mwy
Fel gweithiwr lladd-dy byddwch chi'n rhan o dîm sy'n gyfrifol am reoli'r broses lladd da byw a pharatoi'r cig i'w werthu.
Mae’n swydd bwysig a chyfrifol iawn ac mae'n rhaid i chi sicrhau bod yr holl anifeiliaid rydych chi'n gweithio â nhw'n cael eu trin a'u prosesu heb greulondeb.

Categori: Cigyddiaeth
Mwy