English en

amaethyddiaeth
Fel agronomegydd, byddwch chi’n ymchwilio i wella cynhyrchiant pridd er mwyn sicrhau cynhyrchiant cyson o gnydau o ansawdd uchel heb niweidio’r amgylchedd.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Byddwch yn gweithio yng nghefn gwlad yn rheoli tir ar gyfer hela a physgota, ac yn sicrhau bod anifeiliaid helwriaeth fel ffesantod, petris, ysgyfarnogod, ceirw a grugieir yn ffynnu.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Fel gweithiwr fferm cyffredinol byddwch yn gwneud gwaith ymarferol ar ffermydd gydag anifeiliaid, tir âr neu ffermydd cymysg.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Fel gwyddonydd Amaethyddol, byddwch yn cynnal ymchwil ar gnydau ac anifeiliaid sydd wedi’i anelu at wella technegau ffermio er mwyn cynyddu effeithlonrwydd a phroffidioldeb busnesau fferm.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Fel Maethegydd Anifeiliaid, eich swydd chi fydd sicrhau bod anghenion dietegol anifeiliaid yn cael eu cyflawni’n effeithiol; byddwch hefyd yn hybu lefel y wybodaeth am effeithiau diet ar les a chynhyrchiant anifeiliaid trwy ddarparu cyngor a gwybodaeth ar y pwnc. Byddwch mwy na thebyg yn cael eich cyflogi yn y sector amaethyddol yn helpu ffermwyr i gynyddu proffidioldeb drwy helpu gwella’u dealltwriaeth o fuddion maeth da ar gyfer eu hanifeiliaid.
Efallai y byddwch hefyd yn gwneud gwaith ymchwil ar broblemau maeth neu efallai’n dewis arbenigo mewn un math o anifail.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Byddwch naill ai’n rhedeg eich busnes fferm eich hun neu’n cael eich cyflogi i reoli’r busnes yn effeithiol ar ran rhywun arall.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Byddwch naill ai’n rhedeg eich busnes fferm eich hun neu’n cael eich cyflogi i reoli’r busnes yn effeithiol ar ran rhywun arall.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Fel Technegydd Garddwriaethol, byddwch yn tyfu a meithrin planhigion, llysiau, ffrwythau, coed, llwyni a blodau.
Efallai y byddwch yn gweithio mewn sefydliad addysg neu ymchwil neu’n gweithio i fenter fasnachol fel contractwr tirwedd neu arddwr marchnad.
Gallwch hefyd arbenigo mewn meysydd penodol o arddwriaeth fel dyfrhau, gwyddorau pridd neu hadau neu hyd yn oed weithio fel rhan o dîm mewn labordy.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy