English en
Mark Imms — Gyrrwr / Rheolwr Llinell Flaen (FLM) Dros Dro

Name: Mark Imms
Job title: Gyrrwr / Rheolwr Llinell Flaen (FLM) Dros Dro
Employer: Allied Bakeries

Rhowch ddisgrifiad o ddiwrnod ym mywyd Gyrrwr/Rheolwr Llinell Flaen dros dro

Fel gyrrwr, mae’r diwrnod yn cynnwys dosbarthu i wahanol siopau gan gwrdd ag amrywiaeth eang o gwsmeriaid gan gwrdd â’u gofynion.  Fel Rheolwr Llinell Flaen Dros Dro rwy’n eistedd ar ochr arall y ddesg yn ymdrin â phroblemau gyrrwyr eraill yn ogystal â phroblemau cwsmeriaid. Ac yn sicrhau bod pob llwybr wedi’i gynnwys ar gyfer y diwrnod wedyn

Sut wnaethoch chi gyrraedd y swydd hon?

Dechreuais fel gyrrwr a chefais y cyfle i ddatblygu trwy’r cwmni.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Yr heriau o ddydd i ddydd a’r amrywiaeth. Does dim dau ddiwrnod yr un fath

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwneud eich swydd?

3 blynedd a hanner

Ym mhle ydych chi’n eich gweld eich hun ymhen pum mlynedd?

Gobeithio y byddaf yn parhau i ddatblygu fy ngyrfa gydag Allied Bakeries. Dysgu llawer mwy wrth fynd