English en
Gwen Jones — Dadansoddwr Perfformiad Gweithredol

Name: Gwen Jones
Job title: Dadansoddwr Perfformiad Gweithredol
Employer: Volac
Qualification: AAT L3

Beth mae Dadansoddwr Perfformiad Gweithredol yn ei wneud?

Darparu lefel uchel o gefnogaeth i’r Rheolwr Perfformiad Gweithredol ym mhob maes. Cefnogi gwelliant parhaus trwy drendio a monitro; adrodd ar feysydd allweddol yn ymwneud ag ynni, perfformiad a chyllid i'r Tîm Rheoli.

Sut wnaethoch chi gyrraedd y swydd hon?

Pan oeddwn i’n 20 mlwydd oed, roeddwn i’n ansicr ynglŷn â'r llwybr gyrfa yr oeddwn eisiau ei ddilyn, er fy mod wedi penderfynu nad oedd addysg Prifysgol yn addas i mi. Ar hap wrth ymchwilio ar y we, gwelais fod Volac yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol. Ar ôl 18 mis yn y swydd hon, cefais ddyrchafiad i rôl barhaol fel Gweinyddwr Peirianneg, ac o fewn blwyddyn gofynnwyd i mi ail-ymuno â'r Tîm Gweinyddol fel Prentis yn y Gweithle gyda chynllun hyfforddiant dros dair blynedd er mwyn i mi ennill fy nghymwysterau Technegydd Cyfrifeg yng Ngholeg Sir Gâr; gyda llwybr gyrfa i weithio mewn cyfrifeg weithredol a rheolaeth.  Ym mis Mehefin 2016, ar ôl pasio fy ail flwyddyn ar y cwrs AAT lefel 3, cefais ddyrchafiad i rôl weinyddol uwch fel Dadansoddwr Perfformiad Gweithredol. 

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Y peth gorau am fy swydd yw bod pob dydd yn wahanol. Mae pob dydd yn amrywio felly mae’n gwneud y rôl yn fwy diddorol a heriol.

Ym mhle ydych chi’n eich gweld eich hun ymhen pum mlynedd?

Ymhen pum mlynedd, hoffwn weld fy hun mewn rôl Uwch ar lefel rheolwr llinell; yn adrodd yn uniongyrchol i Reolwr Cyffredinol y Ffatri.

Pe byddech yn gallu rhoi cyngor i fersiwn 16 mlwydd oed ohonoch eich hun, beth fyddai’r cyngor?

Mae amrywiaeth o swyddi ar gael sy’n gallu cynnig cyfleoedd gyrfa trwy brentisiaethau yn y gweithle - felly os na chawsoch y canlyniadau yr oeddech wedi gobeithio eu cael, nid yw'n ddiwedd y byd!