English en
Victoria Miles — Cynghorydd Adnoddau Dynol

Name: Victoria Miles
Job title: Cynghorydd Adnoddau Dynol
Employer: 2 Sisters Food Group
Qualification: MSc Rheolaeth Adnoddau Dynol
Salary Range: £28,000

Beth yw gwaith Cynghorydd Adnoddau Dynol?

Mae Cynghorydd Adnoddau Dynol yn gyfrifol am hyfforddi a chefnogi rheolwyr gyda’u cyfrifoldebau o reoli pobl. Mae hyn yn cynnwys recriwtio, hyfforddi ac arolygu perfformiad.  Bydd Cynghorydd Adnoddau Dynol hefyd yn helpu rheolwyr i weithredu strategaethau tymor hir er mwyn tyfu a datblygu’r cwmni.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwneud eich swydd?

3 mis

Beth yw’r peth gorau am eich swydd chi?

Cyflymdra’r swydd ac amrywiaeth y gwaith a’r tasgau. Mae pob diwrnod yn wahanol.

Beth yw eich gobeithion am y pum mlynedd nesaf?

Gweithio fel Partner Busnes Adnoddau Dynol gyda 2 Sisters Food Group

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried dilyn yr yrfa hon?

Mae hi’n bendant yn werth i chi ddilyn gyrfa mewn cynyrchu bwyd gan fod y cyfleoedd yn ddi-ddiwedd.