EN

Canlyniadau


Location:
Food Centre Wales, Horeb, Llandysul
Salary:
£30,153 - £31,601
Post date:
Thursday, April 12th, 2018 - 10:12
Description:

Darparu cyngor technegol i gleientiaid yn y sector bwyd a diod - boed yn unigolion , cwmnïau neu sefydliadau sy’n gofyn am gymorth gyda datblygu syniadau prosiect bwyd

mwy